Валута
BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Език
Меню
Профил
Език

Условия за ползване

Общи условия за ползване и пазаруване в

                                                       Електронен магазин В-А КОМЕРС  www.vakomers.net

 

 

                                                                            Обща информация

                                

         Описаните на тази страница  Общи условия уреждат взаимоотношенията между  В-А КОМЕРС www.vakomers.net, с пълно търговско наименование „В-А КОМЕРС” ООД, наричан по-долу ТЪРГОВЕЦ  и потребителят, който ползва услугите на сайта, наричан по-долу ПОЛЗВАТЕЛ.

 

        Електронен магазин www.vakomers.net служи като виртуална платформа за предлагане и продажба на стоки за обзавеждане за баня. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се съгласява с настоящите общи условия на ТЪРГОВЕЦА, като ги приема безусловно. ПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен да спазва общите условия, като ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да ги обновява, допълва или променя съобразно изискванията на потребителското и търговското право. С  натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта www.vakomers.net cе счита, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ приема или е съгласен с описаните Общи условия, които са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.
 

 

                                                                     1. Общи условия

 

1.1 За да пазарува и ползва услугите на Електронния магазин на ТЪРГОВЕЦА е необходимо ПОЛЗВАТЕЛЯТ да се регистрира доброволно и безплатно от регистрационната форма. Регистрацията изисква ПОЛЗВАТЕЛЯТ да предостави коректно своите данни, които включват: е-mail адрес/потребителско име и парола, имена на ПОЛЗВАТЕЛЯ, адрес за доставка, телефонен номер за връзка, е-mail адрес за кореспонденция, при необходимост данни на юридическо лице за издаване на фактура.

1.2 ТЪРГОВЕЦЪТ изисква когато ПОЛЗВАТЕЛЯ закупува стоки и услуги от Електронен магазин www.vakomers.net за друг Получател, ПОЛЗВАТЕЛЯТ да предостави съответните данни на Получателя. ТЪРГОВЕЦЪТ изиска предоставянето на коректни данни с цел по-качествено изпълнение на предлаганите услуги.

1.3. При успешна регистрация ПОЛЗВАТЕЛЯТ ще получи на посочения от него e-mail адрес потвърждение за потребителското име и парола, с които ще може да влиза и ползва създадения профил в Електронния магазин на ТЪРГОВЕЦА.

1.4. При некоректно посочени данни, ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да анулира създадения профил.

1.5. В Електронен магазин www.vakomers.net на всеки продукт или услуга са посочени цената на продукта /без цена за доставка/, основни функционалности и характеристики, марка и модел.

1.6.  ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя по своя преценка допълнителна потребителска информация, с помощта на която ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава по-пълна информираност при избор на покупката. 

1.7. Всички посочени цени в Електронния магазин на ТЪРГОВЕЦА са в лева с включен ДДС.

1.8. ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да променя цените без да уведомява предварително потребителите. ПОЛЗВАТЕЛЯТ или крайния Получател заплаща цената, валидна в момента на поръчката.

 

 

          

                                                                  2. Поръчка на стоки и услуги

 

 

2.1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да закупи стоки и услуги онлайн от www.vakomers.net след като влезе през използвана връзка «Вход» с e-мail адрес/потребителско име и парола.

2.2. ПОЛЗВАТЕЛЯТ  избира конкретен продукт чрез кликване върху бутона «Купи» достъпен при преглед на продукта. Натискането на този бутон записва избрания продукт във виртуална потребителска кошница. 

2.3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да разглежда съдържанието на кошницата, да добавя нови продукти или да премахне тези, които не желае.

2.4. ПОЛЗВАТЕЛЯТ потвърждава поръчката си чрез натискане на бутона «Потвърди». В случай, че не добави нови данни за адрес на доставка или на друг краен Получател, ТЪРГОВЕЦЪТ приема подразбиращо  адрес за доставка, посочен в данните за регистрацията.

2.5. ПОЛЗВАТЕЛЯТ задължително потвърждава, че се е запознал с Общите условия и ги приема.

2.6. Договорът за продажба от разстояние между ТЪРГОВЕЦА и ПОЛЗВАТЕЛЯ се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка.

2.7. При успешно направена поръчка ПОЛЗВАТЕЛЯТ получава съобщение на посочен от него e-mail адрес подробни данни за направената поръчка: номер на поръчка, избрани продукти, единична стойност, цена за доставка, обща стойност на поръчката, адрес за доставка.

2.8. При некоректно попълнени данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ или краен Получател, ТЪРГОВЕЦЪТ ще анулира постъпилата поръчка, с което автоматично се прекратява Договора за продажба от разстояние.

2.9. След постъпване на поръчката служител на ТЪРГОВЕЦА се свързва с ПОЛЗВАТЕЛЯ и уточнява детайли относно изпълнението на поръчката и доставката. Поръчки направени в неработни дни и официални празници се потвърждават в първия работен ден

2.10. При липсваща наличност ТЪРГОВЕЦА задължително уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ, като уточнява допълнителни възможности за поръчка и приблизителен срок на доставка.

 

 

                        3. Методи на плащане

 

3.1   ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща поръчаната стока чрез:

 

  •                -   Наложен платеж - в брой при доставка
  •                -   Банков превод по сметка на ТЪРГОВЕЦА
  •                -   Кредитна/дебитна карта  /в процес на разработка/

 

3.2. Всички плащания се извършват в български лева, независимо от вида на разплащане

3.3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща стойността на закупената стока по фактура, както и цената за доставка, в зависимост от вида доставка

3.4. При избор на плащане банков превод, ПОЛЗВАТЕЛЯТ извършва авансово плащане към ТЪРГОВЕЦА за закупената онлайн стока.

3.5. След потвърждение на поръчката, клиента получава e-mail с банковите данни, необходими за плащането. Поръчки с плащане  банков превод,  се изпълняват след постъпване на сумата по сметката на ТЪРГОВЕЦА.

 

 

                 4.  Доставка

 

4.1. Доставки се извършват само на географската територия на Република България.

4.2. Доставката се извършва чрез транспорт на ТЪРГОВЕЦА или чрез куриерска фирма, с която ТЪРГОВЕЦЪТ има договорни отношения

4.3. Цената за доставка, извършена с транспорт на ТЪРГОВЕЦА е включена в общата стойност на фактурата, освен когато ТЪРГОВЕЦА не е обявил преференциални условия

4.4. Цената за доставка от куриер е обявена от куриерската фирма, като за транспортната услуга документ за плащане се издава от куриерската фирма.

4.5. Поръчките се доставят до адрес на клиента /до входа на сградата, при осигурен достъп/ или до офис на куриерска фирма

4.6. Поръчани стоки чрез Електронен магазин www.vakomers.net се доставят в срок  от 2 до 5 работни дни, от куриер или лично от служител на ТЪРГОВЕЦА. За  гр. Раковски се изпълняват и бързи доставки до 24 часа, след потвърдена наличност.

 4.7. Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на обявените срокове за доставка от куриерската фирма,  съобразно обявени графици за отдалечени населени места и официални празнични дни, в които не се извършват доставки.

  4.8. В случай на забавяне на доставката, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да уведоми  ПОЛЗВАТЕЛЯ, независимо от причините на забавянето.

   4.9. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение, породено от действията на куриер или куриерска фирма.

 4.10. Стоката се предава на ПОЛЗВАТЕЛЯ/Получателя срещу подпис, с който се удостоверява, че ТЪРГОВЕЦЪТ е изпълнил  поръчката

4.11. С полагането на подпис на приемо-предавателен документ ПОЛЗВАТЕЛЯТ овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ТЪРГОВЕЦА сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

4.12. ПОЛЗВАТЕЛЯТ/Получателят оглежда доставената стока за транспортни повреди или други щети и предявява претенции в присъствието на куриер, или лице, доставящо пратката.

4.13. При невъзможност ПОЛЗВАТЕЛЯТ да бъде намерен на посочения адрес за доставка, не по вина на ТЪРГОВЕЦА, лицето, извършващо доставка, оставя съобщение с телефон за контакт, на който получателят следва да се обади в рамките на 24 часа за уточнение на доставката.

4.14. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ не осъществи връзка за уточняване на доставката, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължение да достави поръчката.

 

 

 

 

5. Рекламация и отказ от договор за продажба от разстояние

          

 

 

5.1. При получаването на стоката, ПОЛЗВАТЕЛЯТ/Получателят е длъжен незабавно да я прегледа, и в случай, че констатира явни недостатъци, липса на придружаващи аксесоари, липса на придружаващи документи /който и да е от изискваните от българското законодателство/, незабавно да информира лицето, извършващо доставката.

5.2. В случай, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ/Получателят не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции, стоката се смята за одобрена, и потребителят губи право по-късно да претендира, че стоката е доставена с явни недостатъци, липса на придружаващи аксесоари или липса на придружаващи документи /които и да е от изискваните от българското законодателство/.

5.3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право  на основание чл.55, ал.1 от ЗЗП да се откаже от сключения договор от разстояние  без да дължи неустойка или обезщетение в срок от 14 дни, считано от датата на получаване,  в случай че са изпълнени следните условия:

  •        5.3.1.  Оригиналната опаковка на стоката е съхранена, съхранен е цялостният търговски вид на стоката
  •        5.3.2. Не са на лице повреди, причинени от неправилно разопаковане или неправилна употреба
  •       5.3.3. Всички съпътстващи документи /фактура, фискален, бон, гаранционна карта, инструкция и др./ са налични и предоставени за  връщане
  •        5.3.4.  Пълната окомплектовка /аксесоари/ е съхранена в оригинална опаковка и търговски вид.

 

5.4. ПОЛЗВАТЕЛЯТ  предварително уведомява писмено ТЪРГОВЕЦА на e-mail адрес: v_a_komers@abv.bg или чрез формата за контакт, приложена в Електронен магазин www.vakomers.net, че на основание чл.55, ал.1 от ЗЗП се отказва от договора за продажба и посочва банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената сума в срок от 30 дни съгласно ЗЗП.

5.5. При връщане на стока по чл.55, ал.1 всички транспортни и други свързани с това действие разходи са изцяло за сметка на клиента.

5.6. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи пълен оглед на върнатата стока дали са изпълнени условията за връщане, след което да удовлетвори искането на потребителя.

5.7. В случай, че доставената стока има явно несъответствие с поръчаната от ПОЛЗВАТЕЛЯ, то той има право на избор дали да бъде подменена стоката  в срок от 24 часа или да му се възстанови заплатената сумата.

5.8. В случай, че стоката има скрит дефект, останал неоткрит при първоначалния оглед пред куриера или лицето доставящо пратката, ПОЛЗВАТЕЛЯ има право на рекламация в срок от 24 часа от получаването.

5.9. Всички претенции и рекламации, независимо от тяхното основание, се предявяват писмено към ТЪРГОВЕЦА на e-mail адрес: v_a_komers@abv.bg или чрез формата за контакт приложена в Електронен магазин www.vakomers.net.

5.10. Рекламации на закупени стоки чрез Електронен магазина www.vakomers.net се извършват по правилата на ЗЗП, съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

5.11. При отказ от договор за продажба от разстояние, авансово заплатени суми по банков път или чрез дебитна/кредитна карта се възстановяват на съответната сметка.

За нас

Ние се целим да постигнем най-доброто обслужане на клиенти, отлични цени и бързи доставки. Така също ние отделяме много време, за да Ви предложим най-добрите оферти. Така Вие, нашите клиенти, може да се възползвате от най-доброто на пазара.

Най-продавани